4 İlk Mentör-Danışan Toplantısı

 

rMentörlük Çalışmalarında Öğrencinin Yeri

Nitelikler

İlk mentör-danışan toplantısı çoğunlukla beklenti ve tedirginlik icerir. İki tarafın da iyi bir ilk izlenim bırakmak istediği bu toplantının gündemini, görev ve sorumlulukların açıklanması, mentörlük ilişkisinin resmi yönleri ve okuldaki diğer danışanlarla işbirliği ve yardımlaşma gibi konular oluşturabilir. Aday öğretmenlere okul ve öğrenciler hakkında bilgi vermek mentörün sorumluluğudur. Bu kısımda mentör ve aday öğretmen arasında gerçekleştirilen bu ilk toplantı üzerine yoğunlaşacağız.

Nilssen (2010) danışan konumundaki aday öğretmenin ilk toplantı sırasında uygulama ile ilgili bilgilerle doldurulmaması gereğinden bahsetmektedir. Ayrıca, mentörün aday öğretmenin öğretmen olmak ile ilgili deneyim, düşünce ve davranışlarını öğrenmesinin önemini de vurgulamaktadır. Öğretmenliği meslek olarak seçen öğrenciler genellikle müfredat dışı faaliyetler ve spor aktiviteleri gibi konularda koçluk deneyimine sahip olurlar. Bir mentör bunu şöyle açıklamaktadır: “Öğrencilerin kişisel ve profesyonel deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak, benim için öğretme ve mentörlük açısından bir belirteç olmuştur. Ayrıca öğrencinin de, mentörü olarak benim geçmişim hakkımda bilgi sahibi olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Benim niyetim nedir? Öğretmen olarak ben kimim ve neden bu tür bir mentörlük görevi üstleniyorum? Bu aynı dili konuşmamızı sağlar ve her şeyi daha öngörülebilir kılar” (Nilssen 2010: 72).

Mentör ve aday öğretmen okul deneyimi süreci ile ilgili genellikle farklı fikirlere sahiptir. Bunun nedeni öğretmenlik mesleği ile ilgili algılarının farklı olması olmaları olabilir. Alternatif olarak şu sorular sorulabilir:

  • İyi öğretim nedir?
  • Öğretmen olmak ne ifade ediyor?
  • İyi mentörlük nedir?

Bu sorulara verilecek cevaplar mentörlüğün doğasını tanımlayacaktır. Aday öğretmenlerin yükümlülükleri sınıf içi performanslarını iyileştirmenin ötesindedir.
Öğrencilerin ödevleri ile ilgili tartışmaları, farklı durumları gözlemlemeleri ve veli toplantılarına katılmaları gerekir. Bir çok öğretmen adayı hala öncelikle ders ders sınıftaki performanslarına odaklanmaktadır. Bir mentör bunu şöyle açıklamaktadır: “Öğrenciler genellikle benden onlara sınıf içinde yaşanan özel durumlarla başa çıkabilmeleri için yardım etmemi ve tavsiyelerde bulunmamı bekliyor. Mentörlük yaptığım grubun benden beklentisinin onlara sorunlarla başa çıkmanın farklı yollarını söylemem yönünde olduğunu gördüm.” (Nilssen 2010:73). Aşağıda bir kaç örnek yer almaktadır:

  • Öğretmenin sınıf içerisindeki fiziksel hareketi ve öğrenciler ile etkileşimi.
  • Karmaşık durumların yönetimi
  • Çocukların/gençlerin anlayacağı bir dil kullanmak.
  • Fikir ve görüşlerin öğrencilere ifade edilmesi.
  • Pedagojik seçimlerin açıklanması.

Kaynakça

* Nilssen, V. (2010) Praksislæreren. Oslo: Universitetsforlaget.

License

Mentör Öğretmenlik Copyright © by dkici. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *